Regler for Aktiv Kunsts hjemmeside

Om hjemmesiden www.aktivkunst.dk 

Aftaler omkring brug og vedligeholdelse af Aktiv Kunsts hjemmeside:

En af bestyrelsen udpeget webmaster varetager funktionen som Foreningens ansvarlige web redaktør, og hjemmesidens domæne hedder www.aktivkunst.dk.

Hjemmesiden vil indeholde al relevant information om Foreningen, dens vedtægter, dens bestyrelse samt om kontaktpersoner for alle Foreningens forskellige aktiviteter – både de faste i grupperne og om de planlagte og løbende udstillinger.
Hjemmesiden opdateres på de tidspunkter, hvor relevante nyheder og informationer skal være tilgængelige for medlememrne. 
Medlemmerne modtager et elektronisk nyhedsbrev, når information er vigtig for medlemmerne at blive gjort opmærksom på og når aktiviteter kræver tilmelding. 
Gennemsnitligt vil et nyhedsbrev blive sendt 1 gang om måneden.
Medlemmer kan ikke fravælge nyhedsbreve fra Foreningen, idet nyhedsbrevet fungerer som medlemsinformation. Nyhedsbrevet stopper kun, hvis et medlem melder sig ud af Aktiv Kunst. 

Hjemmesiden giver plads til medlemmers forskellige udstillinger uden for Foreningens egentlige regi. Har et medlem således fx sin egen udstilling et sted, kan plakat / invitation uploades til hjemmesiden, sådan at alle medlemmer kan se den. Her kan du uploade din egen omtale.