Årsmøde

Årsmødet for 2022 var planlagt til 10. januar, men er udsat på ubestemt tid pga. Corona restriktioner. Ny dato følger, når restriktionerne lempes.

Mvh Bestyrelsen

------------------

 

 

Mandag den 18. januar 2021 kl. 19.30-22.00

På grund af restriktioner for at undgå corona smitte kan årsmødet desværre ikke afholdes som sædvanligt, men bestyrelsen vil være samlet sammen med kassereren og revisoren og vil kl. 19.30 udsende mail til alle medlemmer med bestyrelsens beretning, regnskab, kontingent for 2021, indkomne forslag, valg til bestyrelsen og valg af revisor.       
Vi opfordrer alle medlemmer til at åbne og læse mailen og sende svar på mailen, hvis du har kommentarer inden kl. 20.30. Bestyrelsen vil herefter svare alle medlemmer.                      

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Gruppernes beretning 
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Fastlæggelse af kontingent for 2022
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på årsmødet skal være formanden i hænde senest lørdag den 9. januar. (Kjeld Sivertsen, Stampetoften 7, Hørsholm, ingksivertsen@gmail.com)

For at være registreret som medlem på årsmødet skal du have betalt kontingent for 2021. 

Efter årsmødet afholdes lodtrækning om 37 indkøbte kunstværker. Alle medlemmer deltager. Lodtrækning foretages af revisor og et bestyrelsesmedlem. Dit medlemsnummer vil være ”lykkenummer”, som udtrækkes og kædes sammen med udtrækning af gevinst.

Se listen med bortlodningseffekter længere nede på siden.

De heldige modtager herefter svar med et foto af kunstværket. Dato for afhentning følger. 

Hvis du ikke ønsker at afhente kunstværket vil det blive udloddet på årsmødet i 2022, som forhåbentligt bliver normalt.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Beretning 2020

Årsregnskab 2020

Referat af spørgsmål og svar fra årsmødet 18. jan. 2021

Her kan du læse om foreningens virke og beslutninger i 2019 :

Beretning 2019

Referat af årsmøde 2020

Bestyrelse 2020

-----------------

ARKIV:

Beretening 2018

Referat fra årsmødet 2019

-----------------

Bortlodning sker ved tilfældig lodtrækning efter årsmødets punkter er afsluttet. 
Som følge af restriktionerne om manglende forsamling, vil Notarius Publicus være Annie Vabbersgaard og Knud W. Knudsen.

Medlemsnumrene trækkes i rækkefølge fra gevinst nr. 1, 2 osv. indtil alle 37 gevinster er bortloddet. Vindernumrene lægges ind her på billederne i takt med at de udtrækkes.

Afhentning af gevinster afhænger af aktuelle Covid19 regler, de oplyses til vinderne, såsnart vi har sikkerhed for vilkårene.