Årsmøde

Indkaldelse til ordinært årsmøde

Aktiv kunst indkalder herved til ordinært årsmøde (generalforsamling)

Mandag den 23. januar 2023 kl. 19.30-22.00. Dørene åbnes kl. 19.00.

I Fuglsanghus, Gammel Hovedgade 2, 2970 Hørsholm

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Gruppernes beretning 
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Fastlæggelse af kontingent for 2024
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
8. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på årsmødet, skal være formanden i hænde senest mandag den 16. januar, Stampetoften 7, Hørsholm, ingksivertsen@gmail.com, eller sms 31101042.

For at være registreret som medlem på årsmødet skal du være meldt ind og have betalt kontingent for 2022. Indmeldelse/betaling skal ske på www.aktivkunst.dk.
Efter årsmødet afholdes lodtrækning om indkøbte kunstværker. 
Gevinsterne kan besigtiges fra kl. 19.

Venlig hilsen
Bestyrelsen