Årsmøde

Indkaldelse til ordinært årsmøde

Aktiv kunst indkalder herved til ordinært årsmøde (generalforsamling)

Mandag den 29. januar 2024 kl. 19.30-22.00. Dørene åbnes kl. 19.00.

I Fuglsanghus, Gammel Hovedgade 2, 2970 Hørsholm

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af referent
  2. Valg af dirigent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Orientering fra værkstederne i Frennehus
  5. Fremlæggelse af regnskab og budget
  6. Fastlæggelse af kontingent for 2025
  7. Indkomne forslag
  8. Valg til bestyrelsen
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på årsmødet skal være formanden i hænde senest søndag den 21. januar, Stampetoften 7, Hørsholm, ingksivertsen@gmail,com, eller sms 31101042.

For at være registreret som medlem og kunne deltage på årsmødet skal du have betalt kontingent for 2024 senest den 22. januar 2024.

Efter årsmødet afholdes lodtrækning om ca. 50 indkøbte kunstværker og diverse artikler.

Gevinsterne kan besigtiges fra kl. 19.

Venlig hilsen

Bestyrelsen