Årsmøde

Årsmødet for 2022 var planlagt til 10. januar, men blev udsat pga. Corona restriktioner

Indkaldelse til ordinært årsmøde

Aktiv kunst indkalder herved til ordinært årsmøde (generalforsamling)

Mandag den 7. marts kl. 19.30-22.00

I Fuglsanghus, Gammel Hovedgade 2, 2970 Hørsholm

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Gruppernes beretning og orientering fra webmaster
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Fastlæggelse af kontingent for 2023
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på årsmødet, skal være formanden i hænde senest mandag den 28. februar, Stampetoften 7, Hørsholm, ingksivertsen@gmail.com, eller sms 31101042.

For at være registreret som medlem på årsmødet skal du være meldt ind og have betalt kontingent for 2022. Indmeldelse/betaling skal ske på www.aktivkunst.dk.
Efter årsmødet afholdes lodtrækning om 50 indkøbte kunstværker og diverse artikler. 
Gevinsterne kan besigtiges fra kl. 19.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Året 2020: 

Beretning 2020

Årsregnskab 2020

Referat af spørgsmål og svar fra årsmødet 18. jan. 2021

 

Her kan du læse om foreningens virke og beslutninger i 2019 :

Beretning 2019

Referat af årsmøde 2020

Bestyrelse 2020

-----------------

ARKIV:

Beretning 2018

Referat fra årsmødet 2019

-----------------