Aktiv Kunsts historie

Aktiv Kunsts 40 års jubilæum

Aktiv Kunsts historie fra 25 års jubilæet i november 2008 til Aktiv Kunsts 40 års jubilæum november 2023

Formænd og kassererer

Mogens Ohmsen fortsatte som formand indtil 2008, hvor Jørn Hansen overtog og havde formandsposten frem til 2014.
I 2014 overtog vores nuværende formand, Kjeld Sivertsen.
Torben Pagh var kasserer frem til 2012, hvor vores nuværende kasserer, Annie Vabbersgaard, overtog. 

Vi har generalforsamling en gang årligt i januar måned, hvor vi bl.a. har valg til bestyrelsen. Her bliver der bortloddet et antal kunstgenstande, indkøbt gennem året på medlemsudstillingerne.
Vedtægterne er stort set forblevet uændrede siden foreningens start i 1983.

Et af Aktiv Kunsts formål er at formidle kunst og kultur gennem besøg på udstillinger og studiebesøg i bred forstand.

I 2005 var AK på studiebesøg på LO-skolen i Helsingør, det nuværende Konventum, der fik deltagerne en guidet rundvisning i deres fantastiske kunstsamling, en meget inspirerende tur.
En tur gik i 2007 til Folketinget med guidet rundvisning i deres storslåede kunstsamling af gammel og nutidig kunst, det var en stor kunstnerisk oplevelse.
En tur i 2015 gik til Storm P museet, det var en fin, inspirerende og overraskende oplevelse.
Hertil kommer et antal besøg hos professionelle billedkunstnere, keramikere og skulptører, f.eks. 

Et besøg hos keramiker Allan Hytholm med rundvisning og information om hans virksomhed. En inspirerende og hyggelig tur. 
I 2013 besøg hos glaskunstner Anders Raad og i 2014 hos kunstmaler Henrik Schütze.

Aktivt studiebesøg hos Bifrost Glas hvor deltagerne bl.a. fik prøvet at lave glasperler.
En keramikgruppe var i 2022 i Berlin på studietur, med stor succes. 

I 2022 gik et besøg til Clay keramikmuseum, det var et meget inspirerende besøg både kunstnerisk og socialt. 
Seneste ture gik til Skælskør keramikfestival og Bornholms Craft Week, nogle  inspirerende ture.
Disse studieture er af stor betydning for den håndværksmæssige udvikling og kunstneriske inspiration, ud over det sociale aspekt.  

Kurser og foredrag 

Af kurser og foredrag kan nævnes Hørsholm billedskole for børn, gennemført af fire medlemmer fra Aktiv Kunst fra 2005 til 2016.
Et antal kurser i grafik har været afholdt.
Ugentlig Croquistegning i vinterhalvåret i Fuglsanghus frem til 2008.

Workshops, afholdt af og rettet mod medlemmer: 

Akvarel april 2013
Smykker november 2013
Passepartouts januar 2014
Montering af lærred februar 2014
Akvarel 2016
Smykker august 2016
Glas 2016
Begitning 2018
Grafik 2018
Tegning 2017
Glas 2017 
Rakubrænding 2017
Malerkursus i Frankrig Steffen Bue 2017
Malerkursus Steffen Bue 2018
Glas Knud Winther 2020
Tegnekursus Steffen Bue 2022
Tegnekursus Steffen Bue  2023


Eksterne udstillinger I Fuglsanghus

Af eksterne udstillere kan bl.a. nævnes Ib Spang Olsen & Nulle Øigaard med billedkunst, udstilling af Henrik Schütze og Ane-Katrine von Bülow 2013 og
Foredrag af Henrik Schütze og Ane-Katrine von Bülow 2013.

Udstilling af Mette Møller Bovin, Maja Bovin og Anne Rolsted 2014.
4 x Aaen med maleri og skulptur i 2020, Jens Høgsted med fotografi i 2022.
Nu er det ikke så ofte vi har eksterne udstillere, hovedsagelig anvender Aktiv Kunst alle udstillingsperioderne i Fuglsanghus til medlemsudstillinger.


Hørsholm kommunes kulturdag

Aktiv Kunst har deltaget i Hørsholm kommunes kulturdag i 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 og 2023.
De første mange år var det i Hørsholm midtpunkt med en afbrydelse et år i Kongevejscentret. Derefter har kulturdagen foregået på Ridebanen frem til 2022, hvor vi har haft maleprojekt hvor børn og voksne borgere kunne udfolde sig på et par fælles malerier. Et antal år blev værkerne auktioneret bort under festlighederne.
I 2023 blev kulturdagen holdt i Trommen og gennem Hørsholm Hovedgade, hvor byens foreninger var samlet for at fortælle om de mange forskellige aktiviteter.

Udstillingssteder

Aktiv kunst nyder at kunne tilbyde medlemmerne udstillingsmulighed 6 gange årligt i det smukke, gamle Fuglsanghus.
Gennem Aktiv Kunsts levetid har der været lavet aftaler med virksomheder og institutioner om at udsmykke lokaler i perioder fra 1-3 måneder ad gangen. Det er en givende aftale for både amatørkunstnere, der får lov at udstille, og for lokaleejeren, der opnår udsmykning.
Især var Aktiv Kunst glad for Hørsholm Sygehus i perioden fra 1984 til 2010, indtil det blev nedlagt, og p.t. er Louiselund Træningscenter vært for mange spændende udstillinger. Desuden nyder foreningen godt af Lægekonsultationen i Kongevejscentret. Tidligere har foreningen haft samarbejde med 

Breelteparken
Trommen
Café Emil
DTU Lyngby
Dalgaard Supermarked
Ugebladet
Toyota
Nykredit 
Forstædernes Bank
Mergeltoften

Værksteder

Aktiv Kunst har og har haft adgang til værksteder, hvor medlemmerne kan udfolde sig. Det startede med Gutfeldtshus fra opstart i 1983 og indtil 2019, hvor der blev lavet keramik, maleri og grafik i lokalerne. 
I 2014 flyttede maleatelieret til det tidligere Hannebjerg Plejehjem indtil 2017. I 2018 flyttede aktiviteterne til Usserød Skoles tomme tandlægeklinik og herefter kunne alle værkstederne samles i et hus, nemlig Frennehus, fra 2019, hvor foreningen fortsat har stor glæde af fællesskabet og rammerne om kreativiteten. Her udøver arbejdsgrupperne:
Maling
Keramik
Glas
Grafik
Smykker
Fiberbeton
Tidligere desuden perler og foto.

Julemarked i Frennehus

Julemarked har været afholdt i værkstederne i Frennehus i 2021 og 2022.

Julekort 

Gennem en årrække har Aktiv Kunsts medlemmer leveret billeder til Hørsholm Kommunes trykte julekort. Det var fra 2005 til 2011, hvor Torben Pagh Madsen, Svend Clausen, Mona Slot, Steffen Bue, Susanne Ulf Hansen, Hanne Winther Nielsen og Margrethe Geser Holm stod bag klassiske Hørsholm motiver.

Fotobog om udstillinger årsværk:

Tage Jørgensen fra 3 udstillinger i 2015: Januar, juli og oktober
Jette Junget 2017

Øvrige aktiviteter, som Aktiv Kunst er involveret i:

"Velfærd frem for mursten", projekt i Hørsholm Kommune 2017, Steffen Bue og Kjeld Sivertsen.
Udgivelse af publikation: "Velfærd fremfor mursten" om Aktiv Kunst, april 2017.

Anvendelse af bygninger efter Jagt- og Skovbrugsmuseum, arbejdsgruppe i kommune regi 2016 -2018 Steffen Bue og Kjeld Sivertsen, udgivelse af følgende publikationer: 
"En nyskabelse i Hørsholm Kommunes kulturelle landskab"
"En ny anvendelse af det tidligere Jagt & Skovbrugsmuseum". 

Plads i Fritids og Kulturrådet for de 2 kunstforeninger 2022 ved Kjeld Sivertsen.

Digitalisering

Fra 2006/2007 gik foreningen fra postomdelt medlemsblad til elektronisk udsendelse via email.
Fra 2008 oprettede Aktiv Kunst sin første hjemmeside, der siden er udskiftet 2 gange og senest fra 2018 fungerer som et egentligt klubmodul med booking af udstilling og administration af medlemmerne tilknyttet. 

 

Refereret af: 
Marianne Høyland Poulsen, Kjeld Sivertsen og Gitte Snorgaard

 

Et kalejdoskopisk overblik over foreningens aktiviteter og historie.

Aktiv Kunst blev til på initiativ af en lille gruppe på 6 udstillere fra Hørsholm Udstillingen i 1983. Foreningen fik fra stiftelsen i november 1983 et noget bredere formål end blot at arrangere udstillinger som Hørsholmudstillingen. Ifølge vedtægterne er det foreningens formål, at fremme kunstens vilkår i Hørsholm. Det skal ske ved:

* Udstillingsvirksomhed
* Kurser og foredrag
* Besøg på museer og hos kunstnere
* Oprettelse af værksteder for kunst, kunsthåndværk, teater, musik mm
* Enhver aktivitet, der kan fremme forståelse af kunst i videste betydning.

Vedtægterne er stort set forblevet uændrede og igennem årene har Aktiv Kunst søgt at leve op til formålet ved at gennemføre så mange af de nævnte aktiviteter som muligt. Der er således indrettet værksteder i foreningshuset Gutfeldtshus, der er afholdt mange udstillinger og foreningens medlemmer har fået tilbudt og har selv gennemført mange forskelligartede kunstneriske aktiviteter. 
 

Hørsholm Bibliotek, som dengang var beliggende i Hørsholm Midtpunkt, dannede fra begyndelsen rammen om Aktiv Kunsts aktiviteter. Der blev blandt andet vist kunstneriske film i bibliotekets mødesal. Den første udstilling med værker udført af foreningens 23 medlemmer blev også afholdt i bibliotekets mødesal, ved hvilken lejlighed foreningens bomærke kreeret af Kirsten Rømer (senere Krog) blev kåret.

Aktiv Kunst arrangerede i sine første år udstillinger på centertorvet i Hørsholm Midtpunkt. På foreningens 1 års dag var der foruden Midtpunkt-udstillingen også etableret et arbejdende værksted, hvor publikum selv kunne vise deres kreativitet og 4 Aktiv Kunst-medlemmer udførte et fælles maleri, der blev bortauktioneret til fordel for ”Afrika sulter” indsamlingen. Foreningen havde på det tidspunkt 70 medlemmer og fik yderligere 50 tilmeldinger i forbindelse med udstillingen.
En delegation fra Hørsholm Kommune besøgte i 1984 sin norske venskabsby Lille-hammer. Ved den lejlighed udbyggede Aktiv Kunst den kontakt til den lokale kunstnerforening ”Paletten”, som tidligere var oprettet af Gunna Dragsbo i forbin-delse med Hørsholm-udstillingen. I Palettens lokaler i Mesna Senter, Lillehammer udstillede 10 Aktiv Kunst-medlemmer ialt 50 arbejder. Udstillingens danske værker blev meget vel modtaget af nordmændene, skønt de adskilte sig noget fra den vante norske naturalisme. Paletten kom på genvisit i Hørsholm i maj 1990.

I december 1984 indgik Aktiv Kunst en aftale med Frederiksborg Amtssygehus i Hørsholm om skiftende udstillinger på sygehuset. Det blev aftalt, at Aktiv Kunst skulle præsentere en ”månedens kunstner” på sygehuset. Dette samarbejde er forlø-bet til stor tilfredshed for begge parter lige siden. I tidens løb har mange ”nye” kunstnere afholdt deres første separate udstilling på sygehuset, men også de mere garvede udstillere har nydt godt af det store og interesserede publikum, man helt automatisk har på sygehuset. Den store lyse foyer er blevet forsynet med ophæng-ningsskinner og spotlights, og fremtræder nu som et attraktivt udstillingslokale.

Ferniseringerne på sygehus-udstillingerne, der altid finder sted den første søndag i måneden, har udviklet sig til festlige sammenkomster, hvor mange af Aktiv Kunsts medlemmer mødes med hinanden og et eksternt publikum.

For at løse opgaven som formidler af kunst og kultur i bredeste forstand gik Aktiv Kunst meget tidligt i gang med at arrangere udstillinger i Fuglsanghus. Det er i tidens løb blevet til mange udstillinger af såvel enkelte kunstneres arbejder som af private samlinger og af lånte kunstværker fra museer samt endvidere mere kulturhi-storiske udstillinger. Der blev hermed igangsat en proces, hvor Aktiv Kunst ved at stå som udstillingsarrangør og ved selv at forestå hele udstillingsprocessen i Fugl-sanghus, har opnået en stor faglig indsigt og erfaring. Her skal blot nævnes et par eksempler på større udstillinger i Fuglsanghus:

Aktiv Kunst lagde ud med at arrangere en udstilling i april 1985 omfattende ca. 150 værker fra to private samlinger med en lokal tilknytning. Der var værker af nogle af de kendteste moderne danske billedkunstnere og af en række Cobra-kunstnere. Derfor påkaldte udstillingen sig en del opmærksomhed i kunstkredse vidt omkring.

I forbindelse med Hørsholms 250 års jubilæum arrangerede Aktiv Kunst i 1989 udstillingen ”Hørsholm Kunst” i Fuglsanghus. Udstillingen omfattede værker af såvel nulevende som afdøde kunstnere med tilknytning til Hørsholm. Mange af billederne, som havde motiver fra Hørsholm var udlånt af private. Udstillingen var meget velbesøgt, og da billederne var forsynet med forklarende tekster blev de studeret og drøftet meget grundigt af byens borgere.

Udstillingen om familien Jerichau i 1990 er et andet eksempel på en udstilling med en stærk lokal tilknytning, denne gang af en hel kunstnerfamilie. Udstillingen viste et udpluk af de kunstneriske frembringelser fra 10 personer i Jerichaufamilien gennem fire generationer. En del af udstillingens billeder og skulpturer havde ikke tidligere været tilgængelige for offentligheden. Udstillingens sjældne værker var stillet til rådighed af private ejere, museer og af H. C. Andersens Hus i Odense.

I 1990 oprettedes Aktivitetskomiteen for Fuglsanghus, hvori Aktiv Kunst indgik sammen med de to kunstforeninger, Hørsholm Kunstforening og Mikkelborg Park Kunstforening. Aktiv Kunst havde i 11 år formandskabet for komiteen, hvis opgave det er at fordele udstillingsperioder og udarbejde en udstillingsplan for hvert år. Aktivitetskomiteen ansøger kommunen om tilskud til de planlagte udstillinger og fordeler derefter de bevilgede midler til foreningerne.

Fra 1991 har Aktiv Kunst arrangeret medlemsudstillinger i Fuglsanghus. Først blev det til en udstilling pr. år, men efterhånden som medlemstallet og interessen for at deltage i udstillingerne er steget, er det blevet nødvendigt at arrangere 2 medlems-udstillinger pr. år. I 2002 og 2003 har der således været tilmeldt 45–50 udstillere til hver udstilling. I 2002 var det samlede besøgstal til udstillingerne 1074.

Ved ferniseringen på medlemsudstillingerne i Fuglsanghus har der i en årrække været et musikalsk indslag leveret af elever fra Hørsholm Musikskole. Dette er med til at forhøje stemningen ved ferniseringerne og har formentlig medvirket til at de er blevet så velbesøgte som de er. Ca. 200 ferniseringsgæster er efterhånden nor-men. Ydermere har der ved de sidste medlemsudstillinger været særlige søndagsar-rangementer med musik, som har tiltrukket sit separate publikum, der samtidig har haft mulighed for at stifte bekendtskab med foreningens billedkunstnere.

Selve udstillingsarrangementet ved medlemsudstillingerne er en naturlig fælles opgave for udstillerne. Aktiv Kunst søger at inddrage medlemmerne i foreningens aktiviteter på en måde, så flest muligt er med til at præge aktiviteten så erfaringerne herfra opsamles hos medlemmerne. Ved hver af de sidste 4 medlemsudstillinger i Fuglsanghus har ca. 30 medlemmer været engageret i den praktiske gennemførelse af arrangementet. Dette er i sig selv en værdifuld aktivitet.

Til Aktiv Kunsts traditionelle udstillingssteder hører også Lions i Hillerød og Breelteparken, Hørsholm. I 2003 har desuden en lille, men effektiv gruppe i Aktiv Kunst engageret en række lokale forretninger i aftaler om løbende ophængning og udskiftning af kunst i deres butikker. Aktiv Kunsts udstillingspotentiale er derved øget betydeligt. 
Der kan til enhver tid oprettes grupper i Aktiv Kunst. I øjeblikket er der grupper, hvor medlemmerne arbejder med så forskellige emner som grafik, keramik, cro-quis, papirfremstilling, foto og butiksudstillinger. Billedet ændrer sig hele tiden og med en øget medlemsskare fremkommer der automatisk nye ideer og ønsker.

Nogle af de mest konstante aktiviteter i Aktiv Kunst er dem der foregår i Gutfeldts-hus, primært i grafik- og keramikværkstedet. Aktiv Kunst rykkede allerede i 1985 ind i kælderlokalerne, hvor en stor flok engagerede medlemmer udfører spændende kreative opgaver. Huset er udstyret med alt, hvad der er nødvendigt for at lave professionel grafik og har desuden et keramikværksted med ovn og drejeskive. 
Det er keramikgruppen og grafikgruppen, der udgør flertallet af de medlemmer, som dagligt har deres gang i Gutfeldtshus, men der er også mulighed for andre aktiviteter, som f. eks. maling, indramning eller studie af foreningens bibliotek.

I en periode dyrkede medlemmer af Aktiv Kunst intenst poesien kombineret med billedkunst og der blev etableret en lyrikcafe for særlige arrangementer med ly-risk/poetisk indhold. Et af de større tiltag på dette område var ”Kys og Gys” i 1988, der havde karakter af en udstilling, eller en forberedt happening, som handlede om kærlighed og gru. I udstillingen indgik malerier, collager, lyd- og andre effekter.

I tidens løb har Aktiv Kunst arrangeret eller gennemført en del aktiviteter af mere specifik art uden for de sædvanlige rammer på udstillingsstederne eller Gutfeldts-hus. Aktiv Kunst har blandt andet forestået Ådalsparkens interne kunstudsmykning i 1985, hvor 15 af Aktiv Kunsts medlemmer dekorerede husets lange indvendige gade. Desuden har Aktiv Kunst i flere omgange arrangeret ”Byen Maler” på Ride-banen og i haven ved Gutfeldtshus. På det seneste har Aktiv Kunst engageret sig i oprettelsen af en billedskole for børn.

For at holde medlemmerne orienteret udsender Aktiv Kunst 5 gange pr. år et medlemsblad. Med bladet følger nødvendigt bilagsmateriale såsom indbydelser, tilmeldingsskemaer, blanketter, opkrævninger, medlemslister m.v.

I de mange år, Aktiv Kunst har eksisteret, har medlemmerne haft mange gode kunstneriske oplevelser sammen. En beretning om det hele vil blive meget lang. Denne korte oversigt over, hvad der er sket i Aktiv Kunst er naturligvis ikke udtømmende, men kan forhåbentlig vække minder om gode oplevelser og måske være til inspiration for foreningens snart 300 medlemmer.

Aktiv Kunst repræsenteret v/

Birthe Bindslev, Gunna Dragsbo, Lise Eibye, Lene Helmer Nielsen, 
E.V. Schneider-Christensen og Mogens Ohmsen.