Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for foreningen Aktiv Kunst

Vilkår/betingelser – Medlemskab
Medlemskabet gælder til foreningen Aktiv Kunst inkl. foreningens udbudte arrangementer, arbejdsgrupper og workshops og giver desuden stemmeret ved foreningens årsmøde, hvert år i januar. 
Retten til at udstille på en eller flere af Aktiv Kunsts årlige udstillinger opnås ved at vælge B eller C medlemskab og gælder for et kalenderår ad gangen, uanset antallet af udstillinger. Retten til at benytte en eller flere af foreningens værksteder opnås ved at vælge C medlemskab og gælder for et kalenderår ad gangen.
Det er en forudsætning for medlemskabet af Klubben, at du tilmelder dig betaling via Dankort, som godkendt af Aktiv Kunst og Nets.
I forbindelse med din første betaling godkender du, at Aktiv Kunst fremover må trække pengene på din konto via dit betalingskort, indtil du enten ændrer dit medlemskab eller melder dig ud af foreningen.
Beløbet, du skal betale for medlemskabet af Aktiv Kunst, trækkes automatisk via dit betalingskort. Du vil senest 8 dage inden hver betaling modtage en email/sms, som fortæller dig, hvor meget, du skal betale. Du vil få mulighed for at stoppe betalingen, hvis du ikke ønsker at forlænge dit medlemsskab.
Aktiv Kunst benytter Dibs, som er godkendt af Nets til betalings løsning. Ved automatisk trækning på betalingskort, gemmes dine kortinformationer ikke hos Aktiv Kunst, men hos Dibs.
Kvittering for betaling sendes pr mail. Når du tilmelder dig, accepterer du vores vilkår, og du stopper dit medlemskab ved at kontakte Aktiv Kunst senest en måned før en opkrævningsrunde.
Hvis dit betalingskort udløber, eller hvis der sker ændringer i kortdata, fremsender Aktiv Kunst en påmindelse pr. mail herom. Du må herefter foretage en tilmelding med det nye betalingskort. Du tilmelder det nye betalingskort/Dankort, ved at logge ind på www.aktivkunst.dk , klik på "Betalingskort".
Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes på Aktiv Kunsts hjemmeside, og som beskrevet ovenfor.

Kvittering 
Medlemmet modtager en kvittering ved træk fra betalingskort via e-mail.

Betalingstyper
Det er kun muligt via hjemmesiden at benytte Dankort  - ikke kreditkort.
Alle priser er angivet i DKK.
Har du ikke Dankort, kan du med særlig - og forudgående - aftale med kassereren betale via
reg.nr. 1551, konto nr. 9377034 eller på mobile pay 99640.

Kontakt kasserer Annie Vabbersgaard på tlf. 23301669.
 
Ændring af betalingskort
Det er kundens ansvar, at det korrekte og gyldige betalingskort er angivet i systemet.

Gyldighed
Medlemsskabet er gyldigt i det år, hvor betalingsdatoen sker. Hvis medlemskab oprettes i årets sidste 3 måneder, og der ikke resterer ledige udstillingspladser, aftales evt. nedsat kontingent med kassereren.
Udstillingsretten og værkstedsadgang er gyldig i det årstal, hvor indbetalingen sker, og skal fornys i efterfølgende år i januar, hvis et medlem ønsker at benytte ydelserne i efterfølgende år. 

Levering
Medlemskabet og evt. udstillingret og evt. værkstedsadgang tilknyttes medlemsprofilen og gælder for et kalenderår ad gangen.

Fortrydelsesret og bindingsperiode
Der er ikke fortrydelsesret på køb af medlemsskab. Et medlemskab gælder for indeværende år, som defineres som bindingsperioden.
Reklamationsret
Da der ikke er tale om fysiske produkter, men ydelser, er der ikke nogen reklamationsret. Du kan dog klage til bestyrelsen, hvis der er omstændigheder, du er uenig i. Alle klager vil blive behandlet i bestyrelsen, hvorefter du vil få en tilbagemelding.

Ophør /Udmeldelse
Medlemmet kan via systemet melde sig ud af foreningen Aktiv Kunst når som helst – dog vil kontingent ikke blive refunderet, hverken helt eller delvist. Hvis du ikke ønsker medlemsskab af Aktiv Kunst længere, kan du oppe i højre hjørne under din bruger profil, vælge "Udmeldelse". Du vil, efter udmeldelse, ikke længere modtage opkrævninger eller nyhedsbreve fra Aktiv Kunst.
Medlemmets ansvar
Aktiv Kunst forbeholder sig ret til at spærre medlemmets adgang til siden ved manglende betaling eller ved mislighold af klubbens ejendom, navn eller forenings systemet. Der udbetales ikke kompensation til medlemmet ved evt. spærring.
 
Privatlivspolitik
Aktiv Kunst registrerer og opbevarer udelukkende medlemmers personoplysninger - navn, adresse, tlf.nr. og email adresse - med det formål at informere og kontakte medlemmer om aktiviteter i foreningen. Fødselsdato bruges udelukkende til statistiske formål, herunder information til Hørsholm Kommune ved opfordring hertil. Personlige data er en betingelse for medlemskab, da al kommunikation fra foreningen til medlemmerne sker via nyhedsbrevet. Ønsker et medlem således ikke sine data registreret hos Aktiv Kunst mere, betragtes det som en udmeldelse. Data udleveres kun til tredje part i specifikke tilfælde. Dette vil kun forekomme i forbindelse med kunder eller andre medlemmers køb af kunstværker.