Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for foreningen Aktiv Kunst:

Vilkår/betingelser – Medlemskab:
Medlemskabet gælder til foreningen Aktiv Kunst inkl. foreningens udbudte arrangementer, arbejdsgrupper og workshops og giver desuden stemmeret ved foreningens årsmøde, hvert år i januar. 
Retten til at udstille på en eller flere af Aktiv Kunsts årlige udstillinger opnås ved at vælge B eller C medlemskab (C medlemskab dog forbeholdt Hørsholm borgere) og gælder for et kalenderår ad gangen, uanset antallet af udstillinger. Retten til at benytte en eller flere af foreningens værksteder opnås ved at vælge C medlemskab og gælder for et kalenderår ad gangen.

Aktiv Kunst benytter Dibs, som er godkendt af Nets til betalings løsning. Kvittering for betaling sendes pr mail. 

Betalingstyper:
Det er kun muligt via hjemmesiden at benytte Dankort  - ikke kreditkort.
Alle priser er angivet i DKK.
Har du ikke Dankort, kan du med særlig - og forudgående - aftale med kassereren betale via
reg.nr. 1551, konto nr. 9377034 eller på mobile pay 99640.

Kontakt kasserer Annie Vabbersgaard på tlf. 23301669.
 
Gyldighed:
Medlemsskabet er gyldigt i det år, hvor betalingsdatoen sker. Hvis medlemskab oprettes i årets sidste 3 måneder, og der ikke resterer ledige udstillingspladser, aftales evt. nedsat kontingent med kassereren.
Udstillingsretten og værkstedsadgang er gyldig i det årstal, hvor indbetalingen sker, og skal fornys i efterfølgende år i januar, hvis et medlem ønsker at benytte ydelserne i efterfølgende år. 

Levering:
Medlemskabet og evt. udstillingret og evt. værkstedsadgang tilknyttes medlemsprofilen og gælder for et kalenderår ad gangen.

Fortrydelsesret og bindingsperiode:
Der er ikke fortrydelsesret på køb af medlemsskab. Et medlemskab gælder for indeværende år, som defineres som bindingsperioden.
Reklamationsret
Da der ikke er tale om fysiske produkter, men ydelser, er der ikke nogen reklamationsret. Du kan dog klage til bestyrelsen, hvis der er omstændigheder, du er uenig i. Alle klager vil blive behandlet i bestyrelsen, hvorefter du vil få en tilbagemelding.

Ophør /Udmeldelse:
Medlemmet kan via systemet melde sig ud af foreningen Aktiv Kunst når som helst – dog vil kontingent ikke blive refunderet, hverken helt eller delvist. Hvis du ikke ønsker medlemsskab af Aktiv Kunst længere, kan du oppe i højre hjørne under din bruger profil, vælge "Udmeldelse". Du vil, efter udmeldelse, ikke længere modtage opkrævninger eller nyhedsbreve fra Aktiv Kunst.

Medlemmets ansvar:
Aktiv Kunst forbeholder sig ret til at spærre medlemmets adgang til siden ved manglende betaling eller ved mislighold af klubbens ejendom, navn eller forenings systemet. Der udbetales ikke kompensation til medlemmet ved evt. spærring.
 
Privatlivspolitik:
Aktiv Kunst registrerer og opbevarer udelukkende medlemmers personoplysninger - navn, adresse, tlf.nr. og email adresse - med det formål at informere og kontakte medlemmer om aktiviteter i foreningen. Fødselsdato bruges udelukkende til statistiske formål, herunder information til Hørsholm Kommune ved opfordring hertil. Personlige data er en betingelse for medlemskab, da al kommunikation fra foreningen til medlemmerne sker via nyhedsbrevet. Ønsker et medlem således ikke sine data registreret hos Aktiv Kunst mere, betragtes det som en udmeldelse. Data udleveres kun til tredje part i specifikke tilfælde. Dette vil kun forekomme i forbindelse med kunder eller andre medlemmers køb af kunstværker.