Fuglsanghus

Fuglsanghus ejes af Hørsholm Kommune og bruges udelukkende til udstillingsformål.

Aktiv Kunst gennemfører 5-6 årlige fællesudstillinger for medlemmer af  forskellig varighed her.
Resten af året udstiller Hørsholm Kunstforening i huset.
Kontakt formand Kjeld Sivertsen, tlf. 31101042, hvis du har spørgsmål om Fuglsanghus.

Udstillere betaler 20% provision af katalogprisen ved salg herfra.

Fuglsanghus 
Gl. Hovedgade 2, 
2970 Hørsholm
Tlf. 45 86 24 69

Åbningstid:

Fre-, lør- og sønd. samt helligdage kl. 12-17.

Tilmelding til medlemsudstillinger i 2020 åbner 1. januar, samtidig med kontingentindbetaling for 2020. 
x
Perioderne i 2020 er:
1) 7. - 29. marts    Indlevering 2. marts
2) 6. - 28. juni        Indlevering 1. juni
3) 11. juli - 2. aug.  Indlevering 6. juli
4) 10. okt. - 1. nov. Indlevering 5. okt.
5) 14. nov. - 6. dec. Indlevering 9. nov.
 

Tilmelding til udstilling og/eller kustodevagt kan ske i Aktivitetskalenderen. Klik på den aktuelle dato/begivenhed og tilmeld dig i den formular, der kommer frem.
HUSK at du kun kan vælge at deltage på én medlemsudstiling og at du som udstiller er forpligtet til at være kustodevagt min. 1 gang = 5 timer (kl. 12-17) i udstillingsperioden.

Se retningslinjer for udstilling i Fuglsanghus herunder:

Overordnet gælder retningslinjer for Aktiv Kunst udstillinger generelt. Desuden særligt for Fuglsanghus:

Åbningstiderne i Fuglsanghus er fredag-lørdag-søndag og helligdage kl. 12-17.

Udstillingen åbnes altid på en lørdag, hvor fernisering finder sted kl. 14.

Arbejderne til udstilling afleveres i Fuglsanghus mandagen før ferniseringen kl. 17-18. Sammen med arbejderne afleveres en værkfortegnelse med titler og priser (helst elektronisk som anvist i en email forud for indlevering). Indbydelser til udstillinger og arbejdsplan tilsendes pr. email til udstillere og kan altid hentes på hjemmesiden.

Vagtliste for udstillingsperioden vil være tilgængelig i vagtmappen i klaverstuen.

Udstillingsgenstande skal ved indleveringen være forsvarligt klargjorte til ophængning/udstilling:

Billeder skal være forsynet med snor eller ståltråd på tværs, svarende til det man normalt bruger ved ophængning hjemme, 4-8 cm fra overkant er en god placering, eller på store billeder i den øverste tredjedel af maleriet.
Skriv navn, titel og pris på en seddel som hæftes/klæbes på bagside i kanten af billedet eller på underside af skulptur således at sedlen kan vippes frem og læses fra forsiden / ovenfra.

Efter disponering og ophængning må billeder og udstillingsgenstande ikke flyttes

Solgte værker må IKKE udleveres under udstillingsperioden, kun på lukkedagen kl. 17.

Værkerne skal afhentes på udstillingens sidste åbningsdag kl. 17, ikke afhentede værker vil gå til bortlodning på næste årsmøde.

Aktiv Kunst påtager sig ikke ansvar for ikke forsikringsdækkede skader på indleverede genstande (glas, rammer, ridser, etc.)

Ud over de indleverede arbejder har hvert medlem, der udstiller på den pågældende udstilling, mulighed for at lægge et antal arbejder i Foreningens vugge. Sådanne arbejder skal være på papir og uindrammede, og kunstnernavn og pris skal angives på bagsiden. I tilfælde af, at antallet af indleverede arbejder til vuggen overstiger vuggens kapacitet, fordeler dispositionsgruppen den rådige plads ligeligt blandt de medlemmer, der har indleveret arbejder til vuggen.

Videre kan udstillere, under deres egen udstillingsvagt (2,5 time), stille postkort og andre SMÅ genstande til salg på klaveret i vagtstuen. Postkort og små kunstværker skal præsenteres i eget stativ med angivelse af kunstnernavn og pris og skal sælges mod kontant betaling eller mobile pay, direkte mellem køber og kunstner. Aktiv Kunst har ingen andel i eller ansvar for "klaver salg". Genstandene skal fjernes igen, så snart pågældende medlems udstillingsvagt slutter.

Arbejder, der ikke er medtaget på udstillingen, kan afhentes på ferniseringsdagen kl. 16 eller inden for udstillingens øvrige åbningstid.
Solgte og ikke-solgte arbejder afhentes på dagen for udstillingens afslutning og lukning kl. 17-18.